Bezpečná platba

Nie sme platcami DPH. Naše ceny pri produktoch sú konečné.

 

V našom e-shope ponúkame väčšinu personalizovaných produktov (tzn. produkt určený konkrétnej osobe na základe mena), preto neponúkame možnosť platby na dobierku.

 

Platba

Platbu za tovar je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 

1. Platba kartou prostredníctvom TrustPay (online bankové a interné prevody) a TrustCard (platby kartou)

 

1.png3.png2.png6.png5.png

                             

 

2. Platba bankovým prevodom. Po prijatí platby na náš účet Vám bude tovar zaslaný prepravnou spoločnosťou.

Doprava

Doprava v rámci Slovenskej republiky

 

Doprava a balné za tovar bude účtované spolu nasledovne:

 

1. Doprava ZADARMO

Zákazníkovi bude tovar doručený ZADARMO pri objednávke nad 80€. Pri takomto type dopravy si vyhradzujeme právo vybrať prepravnú spoločnosť, ktorou bude zákazníkovi tovar resp. celá objednávka zaslaná. 

 

2. Doručenie tovaru kuriérskou službou DPD

Balík do   3 kg – 4,50 €
Balík do 10 kg – 5,50 €
Balík do 20 kg – 8,10 €

Doručenie kuriérskou službou DPD je zvyčajne 1-2 pracovné dni po odovzdaní kuriérovi. Za prekážky, ktoré nastanú počas prepravy na strane kuriérskej spoločnosti DPD alebo počas cesty doručenia zákazníkovi, nezodpovedáme. 

  

3. Doručenie Slovenskou poštou na poštu v rámci Slovenska

Balík do   3 kg – 3,60 €
Balík do   5 kg – 4,10 €
Balík do 10 kg – 4,80 €

Doručenie slovenskou poštou je zvyčajne 2-3 pracovné dni po odovzdaní balíka na príslušnej pošte. Za prekážky, ktoré nastanú počas prepravy na strane Slovenskej pošty alebo počas cesty doručenia zákazníkovi, nezodpovedáme. 

 

4. Osobný odber ZADARMO v Kamennej predajni MONAMA Design

Adresa vyzdvihnutia: Antona Bernoláka 51 (budova DOMU ODOBOROV, vedľa sociálnej poisťovne a Auparku), 010 01 Žilina

———————————————————————————————————————————————————————

Ostatné informácie k preprave a balnému

Objednávky odosielame až po kompletnej výrobe všetkých produktov. Ak má zákazník požiadavku na rozdelenie jednej objednávky (napr. v prípade nedostupnosti niektorého z objednaných tovarov alebo dlhšej výrobe pri niektorom z produktov) na viac malých samostatných objednávok, bude zákazníkovi ku každej zásielke pripočítané zvlášť náklady na dopravu a balné podľa aktuálneho cenníka prepravy. 

V prípade ak ma zákazník požiadavku na spojenie viacerých objednávok do jednej objednávky, bude mu účtované náklady iba na jednu dopravu a balné podľa aktuálneho cenníka prepravy. 

Reklamačné podmienky

Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar, zákonom stanovenú záruku, a to 24 mesiacov.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  a) prirodzeným starnutím tovaru
  b) mechanickým poškodením tovaru
  c) neodborným zásahom, inštaláciou alebo zmenami na tovare vykonanými inou osobou ako predávajúci
  d) nesprávnym skladovaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar alebo používaním tovaru v rozpore so všeobecnými princípmi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR.
  e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s vlastnosťami tovaru,
  f) nadmerným zaťažovaním, preťažením alebo nadmerným užívaním.
  g) vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným  alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami.
 3. Zodpovednosť za vady sa uplatňuje prostredníctvom reklamácie. 

Reklamácia

 1. Kupujúci je povinný pred prevzatím na Slovenskej pošte alebo od kuriéra na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená.
 2. V prípade, ak zásielka príde poškodená a kupujúci ju nepreberie, je potrebné nás bezodkladne informovať o tejto skutočnosti na info@monama.sk.
 3. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na info@monama.sk. Reklamácie, ktoré budú oznámené po 48 hodinách od prevzatia, nemusia byť uznané.
 4. Reklamácia sa vzťahuje iba na chyby, ktoré boli zistené bezprostredne po doručení tovaru alebo počas užívania.
 5. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.
 6. Reklamácia sa nevzťahuje na:
  a) chybný text, ktorý bol uvedený pri objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov, textov, dátumov, ktoré nám zasiela. 
  b) farbu povrchu a kresbu dreva. Každý kus dreva alebo materiálu je originálny kus a má aj originálnu štruktúru a kresbu. Každý tovar sa preto môže líšiť od fotografie na našich webových stránkach. 
  c) rozmery tovarov s odchýlkou tovaru do 5 mm do šírky a do dĺžky. A na odchýlky tovaru do hrúbky do 2 mm.

Postup pri reklamácií

 • Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás informujte telefonicky na čísle 0948 335 828 (0944 383 384) alebo e-mailom na info@monama.sk. Reklamovaný tovar zašlite na adresu Fatranská 378/57, Teplička nad Váhom 013 01, spolu s potrebnými dokumentami spolu s listom, kde opíšete chyby a dôvod reklamácie. Reklamovaný tovar doporučujeme zaslať ako doporučený balík. Tovar neposielajte na dobierku. Pri zaslaní tovaru formou dobierky, nebude zásielka prijatá.
 • Náklady na prepravu hradí kupujúci. Kupujúci má následne právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol posúdený ako vadný tovar.

Doba vybavenia reklamácie

 1. Predávajúci Autoexpert SK s.r.o. je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim do 30 dní jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
 2. V prípade uplatnenej reklamácie bude kupujúci informovaný o vybavení reklamácie e-mailom.
 3. V prípade neuplatnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 4. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,
  b) poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru a kupujúci s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí,
  c) výmenou vadného tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu tovaru,
  d) vrátením kúpnej ceny reklamovaného tovaru,
  e) zamietnutím reklamácie.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) tovar riadne užívať.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.
 2. Kupujúci nemožné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ tovar bol vyrobený na mieru. Pod pojmom výrobok na mieru sa rozumie taký výrobok, ktorý by nemohol byť ďalej predajný, nakoľko nesie prvky, ktoré ho robia jedinečným (napr. vlastný text, dátum, meno, priezvisko) alebo nastali úpravy na požiadanie kupujúceho, ktoré ho touto úpravou  odlišujú od štandardného tovaru v ponuke (iný rozmer tovaru, použitý iný materiál, atď.)
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou zaslaný e-mailom na e-mailovú adresu info@monama.sk, pričom predávajúci poskytuje formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár je dostupný na našej internetovej stránke tu Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odoslal Formulár na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. 
 5. Odstúpenie v písomnej forme musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení, atď.
 6. Tovar neposielajte na dobierku.
 7. Náklady na prepravu znáša kupujúci.
 8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Náklady na prepravu tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nerozpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.
 11. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami, kontaktujte nás e-mailom na e-mailovú adresu info@svadobka.sk.
 2. Pokiaľ predávajúci nevybavil reklamáciu k spokojnosti Kupujúceho alebo ak sa Kupujúci domnieva, že sa mohli porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 3. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“) môže využiť iba zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“).
 4. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 6. Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt ARS odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou.
 7. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
 8. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.

Zľavový kód

Pre priaznivcov výpredajov a akcií máme prichystané akcie a zľavové kódy. Ich uplatnením pri objednávke, získavate zľavu ceny nákupu.

Kde nájdem zľavový kód?

Naše zľavové kódy nájdete uverejnené na našej internetovej stránke www.monama.sk, kde sú uverejnené na titulnej strane. Ak ich náhodou aj prehliadnete, zobrazia sa Vám pri objednávke v Nákupnom košíku. Zľavové kódy musia byť v čase nákupu aktuálne a uverejnené našim internetovým obchodom Monama.

Ako uplatniť Monama zľavový kód?

> vyberte si na našom e-shope požadované produkty a vložte ich do košíka

> v nákupnom košíku pod Vami vybranými produktami uvidíte políčko „Zľavový kód“ Pridať, ktorého aktuálne znenie, ak sa k danému produktu dá uplatniť zľavový kód, uvidíte aj nižšie v sekcií „Využite výhody z našich ponúk“

> do políčka zadajte zľavový kód a potvrďte ho tlačidlom „Pridať“

> Váš zľavový kód bude uplatnený, suma nákupu bude znížená o Zľavu

> pokračujte v objednávke

Ak narazíte na akýkoľvek problém s uplatnením Zľavového kódu Monama, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 0948 335 828.

Zákazková výroba na mieru

Navrhnite si vlastný produkt a nechajte si vyrobiť originál!

Okrem produktov, ktoré Vám ponúkame na našom e-shope, Vám dávame možnosť navrhnúť si aj vlastný dizajn alebo tvar. Sami vieme, že každý má inú predstavu o výrobku a to čo sa páči nám, nemusí sa páčiť Vám. Preto nás neváhajte kontaktovať už dnes! Dokážeme Vám prispôsobiť tvar, zmeniť farbu, dogravírovať text, vyraziť logo firmy alebo meno.

Čo dokážeme vyrobiť?

– disponujeme vysokorýchlostným a presným Laserovým strojom 180W o rozmeroch s pracovnou plochou 120 x 90cm, teda vieme vyrobiť produkty až do takejto veľkosti,

– gravírujeme a vyrezávame produkty,

– vieme vygravírovať hocaký obrázok, motív, nápis, hoc aký zvolený typ písma, rôzne veľkosti až do veľkosti 120 x 90 cm,

– materiály s ktorými vieme pracovať sú preglejka, HDF, MDF, sklo, akryl, kartón, papier, plexisklo, ekokoža, koža

– povrchy produktov brúsime, aby neostávali zadymené časti na výrobkoch,

– podľa požiadavky farbíme do zvolených odtieňov, používame lazúry na drevo, detské farby, ktoré sú atestované pre styk s deťmi a styk s potravinami.

– kusovú výrobu od 1 kusu až po sériovu výrobku do 100 alebo niekoľko 1000 kusov,

– už od 10 ks Vám vieme ponúknuť špeciálne ceny,

– kusovky, darčeky, darčekové produkty alebo reklamné predmety.

Kedy je správny čas nás osloviť?

Najlepšie to vystihneme slovom „hocikedy“.

– Ak prechádzate internetom, hľadáte vhodný darček, ale predstavujte si úplne niečo iné. Obráťte sa nás a spolu niečo vymyslíme.

– Ak ste našli produkt v zahraničí ale dodacia doba je príliš dlhá, prípadne nemá dopravu na Slovensko. Tiež sa obráťte na nás a radi Vám produkt vyrobíme.

– Iní si účtujú príplatky za vypracovanie návrhov, my Vám to urobíme v cene vyrábaného produktu.

Ako na to?

– Napíšte nám email na info@monama.sk alebo nás kontaktuje telefonicky na čísle 0948 335 828, kde nám poviete svoju predstavu o výrobku alebo darčeku.

– Rovnako nám môžete poslať fotku, obrázok, že takto si to asi predstavujete.

– My Vám vytvoríme nezáväznú cenovú ponuku za kus, podľa zvolených materiálov a variantov.

– Následne spolu prekonzultujeme dizajn, motívy, tvar, veľkosť a pošleme Vám viacero návrhov, z ktorých si môžete vybrať.

– Ak si zvolíte už konkrétny variant, ale stále budete chcieť na finálnom variante upraviť napr. druh písma. Znova Vám opätovne zašleme už zvolený variant po úprave.

– Po finálnom odsúhlasení, začíname s výrobou.

– POZOR! Ak si po nezáväznej cenovej ponuke a navrhovaných variantoch nevyberiete ani jeden, nič sa nedeje 🙂

Z našich zákaziek na mieru

Zákazníčka sa nás obrátila s požiadavkou darčeka pre starú mamu. Povedala nám, akú má predstavu a my sme jej poslali návrhy, z ktorých si vybrala jeden variant.

IMG_20210304_181345.jpg IMG_20200904_193452.jpg

Zákazníčka sa na nás obrátila s požiadavkou na luxusný a zároveň jedinečný darček pre svoju kamarátku v zahraničí. Pre nás to nebol žiadny problém. Poslali sme jej návrhy a jej požiadavku sme splnili.

IMG_20210304_180829.jpg IMG_20200913_222503.jpg

Rovnako u nás padla požiadavka aj na výrobu firemného loga, rovnako sme sa nezastavili ani pred touto požiadavkou.

IMG_20210304_182035.jpg IMG_20210304_201805.jpg

Začali ste o našej zákazkovej výrobe na mieru už uvažovať? 🙂

Tešíme sa na Vaše nápady

Expresná výroba

Expresná výroba do 48 hodín

Zabudli ste náhodou na nejaký sviatok a potrebujete produkty z celej objednávky doručiť o niečo skôr? U nás žiadny problém. 

> EXPRESNÁ VÝROBA je spoplatnená sumou 25% výšky produktov, bez prepravy. 

Ako postupovať, keď chcem Expresnú výrobu?

> vyberte si na našom e-shope požadované produkty a vložte ich do košíka,

> klasicky vytvoríte a zaplatíte objednávku,

> kontaktujte nás na 0948 335 828, email info@svadobka.sk alebo Messenger Chat o vytvorenie FAKTÚRY, 25% z ceny produktov. 

> následne Vám bude faktúra zaslaná na email, ktorú uhradíte. 

Kamenná predajňa v Žiline

Teší nás, že v roku 2022 sme mohli otvoriť predajňu v centre Žiliny. Nielen, aby sme predávali naše produkty, ale hlavne, aby sme sa mohli osobne stretnúť s Vami, našimi zákazníkmi. A takouto cestou aj bližšie vyhovieť vašim predstavám. 

Kde nás nájdete?

presne na „Antona Bernoláka 51 (budova Domu odborov) vedľa Sociálnej poisťovne a Auparku, 010 01 ŽILINA“

Klikni tu na GOOGLE MAPS

IMG_20220930_142949 (2).jpg  IMG_20220930_143014 (1).jpg

O nás

VITAJTE U NÁS

Za značkou MONAMA design stojíme my.

Hlavní tvorcovia Barbora a Martin, ktorí ju spolu tvoríme už od roku 2018. V roku 2021 sa ku nám pridala aj naša malá pomocníčka. 

Za tieto roky sme pre vás vytvorili internetové obchody
www.svadobka.sk
www.monama.sk
a otvorili kamennú predajňu v Žiline.

Tým to pre nás ale nekončí! Pripravujeme pre Vás ďalší e-shop, v ktorom dáme priestor vašej šikovnosti.

Neustále pracujeme na nových produktoch, aby sme Vám prinášali najnovšie trendy. Rovnako neodmietneme ani keď nás oslovíte s vlastným návrhom, ktorý vždy radi zrealizujeme. 

Naše produkty sú poctivo vyrábané na strednom Slovensku.

IMG_20230114_140235.JPG

Ďakujeme všetkých naším zákazníkom, že ste tu s nami, lebo bez vás by sme tu neboli my.
♥ 

Zákazková výroba na mieru

1. Navrhnite si vlastný produkt a nechajte si vyrobiť originál!

Čo dokážeme vyrobiť?

– disponujeme vysokorýchlostným a presným Laserovým strojom 180W o rozmeroch s pracovnou plochou 120 x 90cm, teda vieme vyrobiť produkty až do takejto veľkosti,

– gravírujeme a vyrezávame produkty preglejkovej dosky,

– vieme vygravírovať hocaký obrázok, motív, nápis, hoc aký zvolený typ písma podľa fondu, rôzne veľkosti až do veľkosti 120 x 90 cm,

– materiály s ktorými vieme pracovať sú preglejka, HDF, MDF, sklo, akryl, kartón, papier, plexisklo, ekokoža, koža

– povrchy produktov brúsime, aby neostávali zadymené časti na výrobkoch,

– podľa požiadavky farbíme do zvolených odtieňov, používame lazúry na drevo, detské farby, ktoré sú atestované pre styk s deťmi a styk s potravinami.

– kusovú výrobu od 1 kusu až po sériovu výrobku do 100 alebo niekoľko 1000 kusov,

– už od 10 ks Vám vieme ponúknuť špeciálne ceny,

– kusovky, darčeky, darčekové produkty alebo reklamné predmety.

Napíšte nám email na info@monama.sk alebo nás kontaktuje telefonicky na čísle 0948 335 828, kde nám poviete svoju predstavu o výrobku. Vytvoríme Vám individuálnu cenovú ponuku.

2. Úprava našich produktov vs. nové produkty na mieru

Rovnako ako si viete navrhnúť svoj vlastný produkt, viete pozmeniť už aj naše produkty, zmena veľkosti, zmena tvaru, iný druh písma a rôzne iné úpravy ako doplnenie gravírovaných tvarov, vyrezávaných tvarov.

CENU zmenu našich produktov kalkulujeme od náročnosti, prekeslovania, druhu, podľa zvoleného materiálu.

Návrh nového produktu vyhotovujeme podľa predstavy, fotky alebo inej špecifikácie zákazníka. Musí byť určený rozmer, dizajn, rozloženie textu. 

Každý produkt a úprava je jedinečná ku každej kalkulácií pristupujeme individuálne. Cena bude pozostávať zo základnej ceny + ceny návrhu + rozšírenie výroby produktu. Cena jedného nového návrhu sa pohybuje od 5 € do 30€. 

Ohľadom finálnych cien nás kontaktujte na mailom na info@svadobka.sk

———————————————————————————————————————————————–

Na ukážku malú časť, ktorú si u nás nechali vyrobiť zákaznici

IMG_20200904_193452.jpg

Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Autoexpert SK s.r.o., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 51 901 803 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Seberíniho 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03email: info@svadobka.sk, telefón: 0948 335 828.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Ing. Barbora Gablasová

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
  a) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  b) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  d)vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  e) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas. 

4. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
  a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
  b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:
  – prevádzkovateľ e-shopového systému Prestashop)
  – DPD – kuriérska spoločnosť (prepravca zásielok)
  – Slovenská pošta, a.s. (prepravca zásielok)

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
  – právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
  – právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
  – právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.