DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 120€

0,00 
Momentálne nemáte v košíku žiadne produkty
0,00 
Momentálne nemáte v košíku žiadne produkty

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán uzatvorenej medzi predávajúcim Autoexpert SK s.r.o., so sídlom Seberíniho 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 51 901 803, nie sme platcami DPH, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 131165/B (ďalej len “Monama”) a zákazníkom, kupujúcim, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je Autoexpert SK s.r.o., ktorý prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru a produktov prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.svadobka.sk. Zákazníkom je kupujúci (ďalej len Kupujúci), ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci vykoná objednávku na internetovej stránke www.monama.sk prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri vytváraní objednávky si Kupujúci vyberie tovar, počet kusov, spôsob platby a miesto doručenia tovaru.

Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Predávajúci prijíma a vybavuje potvrdené objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za prijatie prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, prípadne iných technických problémov.

Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania zaslaním e-mailu obsahujúcim číslom objednávky na e-mailovú adresu info@svadobka.sk.

V prípade, že kupujúci už uhradil časť alebo kúpnu cenu tovaru a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto suma prevedená späť na účet v lehote 14 kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postupy v banke realizované pri vracaní peňažnej sumy z platieb kartou.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo časť a to v nasledovných prípadoch, keď objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávna e-mailová adresa, chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť volaného účastníka, kupujúci neodpovedá na e-maily, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho, atď.), v minulosti neprebratý tovar, opakované stornovanie objednávok.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (stiahnutia z ponuky), alebo ak zabezpečenie tovaru by predstavovalo pre predávajúceho neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky je predávajúci bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade uhradenia kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho, bude kúpna cena tovaru vrátená do 14 kalendárnych dní na účet, z ktorého bola pripísaná na účet predávajúceho.

4. Kúpna cena tovaru

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom internetovom obchode, ktoré sa nachádzajú pri každom tovare. Všetky ceny tovaru sú konečné, nie sme platcami DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú cenu objednávky, ktorá pozostáva z ceny tovaru a ceny poštovného. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu celkovú cenu objednávky bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková cena objednávky pripísaná na účet predávajúceho.

Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe aktuálnych cien tovaru, materiálu a práce.

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť na špeciálnu reklamnú a časovo obmedzenú predajnú akciu iné ceny ako tie, ktoré sú uvedené na www.svadobka.sk pri konkrétnom tovare. Akciové ceny a ceny so zľavou sú platné len do vypredania zásob alebo do skončenia časovo obmedzenej ponuky. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

5. Výrobky na mieru, vlastný návrh a dizajn

Ak má kupujúci požiadavku na výrobok a zhotovenie tohto výrobku podľa vlastného návrhu, a predávajúci potvrdí výrobu takéhoto výrobku a následne ho zhotoví, stáva sa dielom predávajúceho.

Predávajúci môže s dielom uvedeného v tomto článku ods. 1 v budúcnosti narábať ako uzná za vhodne a uverejňovať fotky diela za účelom ďalšieho predaja.

Pri výrobku na mieru je kupujúci povinný zaplatiť základnú cenu výrobku + cenu za návrh + rozšírenie výroby. Pod rozšírením výroby sa rozumie materiál a práca stroja.

Návrh nového produktu vyhotovujeme podľa predstavy, fotky alebo inej špecifikácie zákazníka. Musí byť určený rozmer, dizajn, rozloženie textu.

Cena za jeden nový návrh sa pohybuje od 5€-30€ podľa náročnosti. Cena je vypočítaná individuálne ku každému výrobku na mieru.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stravami v záväznom akceptovaní objednávky.

Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácií s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

8. Zodpovednosť

Predávajúci zodpovedá za dodržanie cena, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcemu, ak došlo k akceptácií objednávky.

Predávajúci zodpovedá za odoslanie tovaru bez vád, dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky za predpokladu, že došlo k akceptovaniu objednávky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, t.j. poštou alebo kuriérom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, t.j. poštou alebo kuriérom. Viditeľne poškodený tovar, poškodený obal balíka a podobne, nepreberajte!.

Platbu za tovar je možné uskutočniť nasledovne:

a) platba kartou prostredníctvom TrustPay (online bankové a internetové prevody) a TrustCard (platby kartou)

b) Platba bankovým prevodom na účet.

Predajca si vyhradzuje právo umožniť platbu zákazníkom iba platbou vopred na účet predajcu, nakoľko tovar v internetovom obchode www.svadobka.sk je personalizovaný, t.j. zosobnený a vyrobený vždy konkrétnemu kupujúcemu.

10. Poštovné

Poštovné a balné za tovar je účtované spolu podľa spôsobu dodania a to nasledovne:

a) pri objednávke nad 80 € bude tovar zákazníkovi doručený zadarmo. Pri tomto type dopravy si Predajca vyhradzuje právo vybrať prepravnú spoločnosť, ktorou bude zákazníkovi tovar resp. celá objednávka zaslaná.

b) doručenie tovaru kuriérskou službou DPD podľa hmotnosti tovaru a to nasledovne, za balík s hmotnosťou do 3 kg bude účtovaná cena prepravy 4,50 €, za balík s hmotnosťou do 10 kg bude účtovaná cena prepravy 5,50 €, za balík s hmotnosťou do 20 kg bude účtovaná cena prepravy 8,10 €.

c) doručenie tovaru Slovenskou poštou na poštu v rámci Slovenska a to nasledovne, za balík s hmotnosťou do 3 kg bude účtovaná cena prepravy 3,60 €, za balík s hmotnosťou do 5 kg bude účtovaná cena prepravy 4,10 €, za balík s hmotnosťou do 10 kg bude účtovaná cena prepravy 4,80 €.

d) preprava nebude účtovaná zákazníkovi, ktorý zvolí osobný odber na adrese Výroby (Teplička nad Váhom, okres Žilina) Osobný odber je možné uskutočniť po popred telefonickom dohovore na čísle 0944 383 384.

Objednávky odosielame až po kompletnej výrobe všetkých produktov. Ak má zákazník požiadavku na rozdelenie jednej objednávky (napr. v prípade dlhšej výroby pri niektorom tovare alebo nedostupnosti materiálu) na viac malých samostatných objednávok, bude zákazníkovi ku každej zásielke pripočítané zvlášť poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka.

V prípade ak má zákazník požiadavku na spojenie viacerých objednávok do jednej objednávky, bude zákazníkovi účtované poštovné a balné iba na jednu prepravu a balné podľa aktuálneho cenníka.

11. Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru:

a) kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke,

b) splnomocnenej osobe, ktorú splnomocní kupujúci na prevzatie tovaru,

c) odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

Tovar je zasielaný Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou DPD, prostredníctvom kuriéra. Slovenská pošta spravidla doručuje zásielky v trvaní 2-3 pracovných dní. Prepravná spoločnosť DPD, kuriér, spravidla doručuje zásielky v trvaní 1-2 pracovných dní. Za oneskorené doručenie zásielok, ktoré sú spôsobené prepravnými spoločnosťami, kuriérom, alebo Poštou, nezodpovedáme. Rovnako nezodpovedáme za oneskorenú dodávku spôsobenú zle vyplnenou adresou uvedenou kupujúcim pri objednávke tovaru.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi Vás budeme informovať formou e-mailu. Ak tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás a rovnako aj svoju dodávaciu poštu.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby na prevzatie.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré prepravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru, t.j. poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený spôsobený prepravou, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi, alebo zamestnancovi Slovenskej pošty, a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré správnosť potvrdí prepravca, alebo zamestnanec Slovenskej pošty. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený neprevziať zásielku.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

12. Dostupnosť a dodacia lehota

Dostupnosť každého tovaru je samostatne uvedená pri každom tovare. Dostupnosť, označuje proces výrobného času udaného v počte pracovných dní. Za pracovné dni považujeme pracovné dni, teda pondelok až piatok.

Po výrobe, uplynutí Dostupnosti, tovar spravidla nasledujúci deň odovzdávame Slovenskej pošte alebo prepravnej spoločnosti DPD, kuriérovi. Dodacou lehotou označujeme, čas potrebný na výrobu tovaru spolu s časom doručovacej spoločnosti.

Dodacia lehota má orientačný charakter a vychádza z dodávateľských vzťahov a dostupnosti materiálu.

Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Ak predávajúci nebude môcť v uvedenej lehote doručiť tovar kupujúcemu, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V čo najkratšom čase bude predávajúci, kupujúceho informovať o dodaní tovaru alebo navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, a kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená do 14 dní na účet kupujúceho.

13. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

14. Záručná doba

Predávajúci poskytuje na predávaný tovar, zákonom stanovenú záruku, a to 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a) prirodzeným starnutím tovaru

b) mechanickým poškodením tovaru

c) neodborným zásahom, inštaláciou alebo zmenami na tovare vykonanými inou osobou ako predávajúci

d) nesprávnym skladovaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar alebo používaním tovaru v rozpore so všeobecnými princípmi, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR.

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré sú v rozpore s vlastnosťami tovaru,

f) nadmerným zaťažovaním, preťažením alebo nadmerným užívaním.

g) vyššou mocou, ohňom, bleskom, vodou, elektrickou energiou, pádom, slnečným alebo iným žiarením alebo inými neodvratnými udalosťami.

Zodpovednosť za vady sa uplatňuje prostredníctvom reklamácie.

15. Reklamácia

Kupujúci je povinný pred prevzatím na Slovenskej pošte alebo od kuriéra na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená.

V prípade, ak zásielka príde poškodená a kupujúci ju nepreberie, je potrebné nás bezodkladne informovať o tejto skutočnosti na info@svadobka.sk.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na info@svadobka.sk. Reklamácie, ktoré budú oznámené po 48 hodinách od prevzatia, nemusia byť uznané.

Reklamácia sa vzťahuje iba na chyby, ktoré boli zistené bezprostredne po doručení tovaru alebo počas užívania.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru chybným skladovaním alebo nesprávnou manipuláciou.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

a) chybný text, ktorý bol uvedený pri objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť všetkých údajov, textov, dátumov, ktoré nám zasiela.

b) farbu povrchu a kresbu dreva. Každý kus dreva alebo materiálu je originálny kus a má aj originálnu štruktúru a kresbu. Každý tovar sa preto môže líšiť od fotografie na našich webových stránkach.

c) rozmery tovarov s odchýlkou tovaru do 5 mm do šírky a do dĺžky. A na odchýlky tovaru do hrúbky do 2 mm.

16. Postup pri reklamácií

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás informujte telefonicky na čísle 0948 335 828 (0944 383 384) alebo e-mailom na info@svadobka.sk. Reklamovaný tovar zašlite na adresu Fatranská 378/57, Teplička nad Váhom 013 01, spolu s potrebnými dokumentami spolu s listom, kde opíšete chyby a dôvod reklamácie. Reklamovaný tovar doporučujeme zaslať ako doporučený balík. Tovar neposielajte na dobierku. Pri zaslaní tovaru formou dobierky, nebude zásielka prijatá.

Náklady na prepravu hradí kupujúci. Kupujúci má následne právo na náhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol posúdený ako vadný tovar.

17. Doba vybavenia reklamácie

Predávajúci Autoexpert SK s.r.o. je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim do 30 dní jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

V prípade uplatnenej reklamácie bude kupujúci informovaný o vybavení reklamácie e-mailom.

V prípade neuplatnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci môže vybaviť reklamáciu uplatnenú kupujúcim jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odstránením vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť,

b) poskytnutím primeranej zľavy, ak ide o vadu, ktorú nemožno opraviť a vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru a kupujúci s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie súhlasí,

c) výmenou vadného tovaru za iný, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a vada bráni riadnemu užívaniu tovaru,

d) vrátením kúpnej ceny reklamovaného tovaru,

e) zamietnutím reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi ak ide o odstrániteľné vady a ak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (3 krát a viac) alebo pre väčší počet vád (3 vady a viac) tovar riadne užívať.

18. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.

Kupujúci nemožné odstúpiť od zmluvy, pokiaľ tovar bol vyrobený na mieru. Pod pojmom výrobok na mieru sa rozumie taký výrobok, ktorý by nemohol byť ďalej predajný, nakoľko nesie prvky, ktoré ho robia jedinečným (napr. vlastný text, dátum, meno, priezvisko) alebo nastali úpravy na požiadanie kupujúceho, ktoré ho touto úpravou odlišujú od štandardného tovaru v ponuke (iný rozmer tovaru, použitý iný materiál, atď.)

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou zaslaný e-mailom na e-mailovú adresu info@monama.sk, pričom predávajúci poskytuje formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár je dostupný na našej internetovej stránke tu Formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odoslal Formulár na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie v písomnej forme musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení, atď.

Tovar neposielajte na dobierku.

Náklady na prepravu znáša kupujúci.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Náklady na prepravu tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nerozpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

19. Alternatívne riešenie sporov

V prípade ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami, kontaktujte nás e-mailom na e-mailovú adresu info@svadobka.sk.

Pokiaľ predávajúci nevybavil reklamáciu k spokojnosti Kupujúceho alebo ak sa Kupujúci domnieva, že sa mohli porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“) môže využiť iba zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“).

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt ARS odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou.

Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

20. Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

21. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto podmienkach je splnená umiestnením na web stránku www.svadobka.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Autoexpert SK s.r.o. a kupujúcim, zákazníkom. Pre obe strany sú tieto všeobecné obchodné podmienky záväzné.

Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky prehlasuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúcemu, obsah, fotky, loga, rozvrhnutie grafiky, ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží výlučne predávajúcemu. Je zakázané akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť, fotky, bez súhlasu predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021